Online vragenlijsten


development

Dataverzameling en –analyse wordt steeds belangrijker en de hoeveelheid data neemt toe. Dit vraagt om doordachte toepassingen waarmee enerzijds data efficiënt verzameld kan worden en anderzijds snel inzichtelijk kan worden gemaakt. Orcion heeft binnen diverse projecten ervaring opgedaan met beide. Met een geavanceerde online vragenlijstoplossing kunt u informatie verzamelen en onderzoeken. Wij gaan verder waar standaard producten stoppen. Onze oplossing biedt een solide basis waarin wij uw specifieke wensen integreren.

De belangrijkste kenmerken van onze vragenlijstoplossing:

Volledige vrijheid in het opstellen van vragenlijsten
Flexibele verzendmomenten en aanpassingen op basis van antwoorden
Verregaande ondersteuning voor conditionele vragen & stappen
Hergebruik eerdere antwoorden (binnen en over meerdere vragenlijsten)
Gescheiden opslag van (versleutelde) persoonsgegevens en antwoorden

In de totstandkoming van een uniek platform zoals pREGnant, waarbij online vragenlijsten ingevuld worden, is flexibiliteit en veelvuldige afstemming onmisbaar gebleken. Orcion heeft bewezen een volwaardig inhoudelijk gesprekspartner te zijn. Met oog voor meer dan alleen de technische realisatie. pREGnant levert een belangrijke bijdrage aan de veiligheid van geneesmiddelen bij zwangere vrouwen.

Drs. Saskia Vorstenbosch, projectcoördinator pREGnant

Een professioneel onderzoek uitvoeren?

Vraag naar de mogelijkheden