Integratie


development

Integratie houdt in dat computersystemen met elkaar kunnen communiceren om gegevens uit te wisselen. Om met een computersysteem te communiceren wordt een protocol opgesteld. Softwareleveranciers kunnen dit protocol vervolgens gebruiken om gegevens uit te wisselen met dit computersysteem. Door onze gedegen kennis en expertise zijn wij niet alleen in staat een protocol te implementeren, maar ook om een specifiek protocol op te stellen. Zo kunnen wij uw software integreren, zowel binnen uw organisatie als met externe systemen en voorkomt u dat informatie versnipperd raakt en deze steeds opnieuw moet worden ingevoerd. Naast technische kennis is een belangrijke voorwaarde dat er hierover goede afstemming met de relevante partijen plaatsvindt. Bij Orcion bent u hiervoor aan het juiste adres.

Orcion heeft ruime ervaring met zowel het definiëren van als het aansluiten op bestaande API’s. Zo is ons in het kader van het internationale WEB-RADR project, ter bevordering van geneesmiddelveiligheid door de inzet van nieuwe technologie, gevraagd advies te geven over (een veilige) uitwisseling van medische gegevens. Daarnaast hebben wij samen met Bijwerkingencentrum Lareb een API ontwikkeld waarmee vanuit externe systemen bijwerkingen van geneesmiddelen gemeld kunnen worden.

De door Orcion gerealiseerde oplossing levert een belangrijke bijdrage aan het veilig en snel kunnen melden van bijwerkingen.

Naomi Jessurun, ziekenhuisapotheker NP, klinisch farmacoloog

Haal meer uit uw systemen

Ontdek de mogelijkheden